Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
 
Vest-Telemark videregående skole
Postadresse: Storvegen 195, 3880 DALEN
Besøksadresse: , 3880
Kontaktperson:Siv Reidun Eide, 35919702, 95854292, siv.reidun.eide@t-fk.no
Produksjonsliste
Program
Vest-Telemark videregående skole
Viser 5 hendelser
Fredag 30. august. 2019
Musikk • Varighet: 60 min (40 min konsert og 20 min til å møte bandet etterpå)
Spillested: Tokke kulturhus - Gullbjørgsalen
11:35
Vest-Telemark videregående skoleVG1, VG2, VG3200 deltakere

Ikke amfi! Oppbygging av scene med elementer!

Onsdag 2. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45
Spillested: Vest-Telemark videregående skole
11:35 - 13:05
Vest-Telemark videregående skoleVG326 deltakere

Vg3 STS. Klasserom/ auditorium. Mulig å velge utvidet versjon varighet 90 minutter, se produksjonssiden. Gi beskjed om det ved bekreftelse av program.

Torsdag 24. oktober. 2019
Film • Varighet: 45min
Spillested: Vest-Telemark videregående skole - Auditorium
10:05
Vest-Telemark videregående skoleVG120 deltakere

Vg1 EL

11:35
Vest-Telemark videregående skoleVG125 deltakere

VG1 TIP

Fredag 14. februar. 2020
Scenekunst • Varighet: 90 minutter pr. gruppe / 2 klasser om gangen (med hver sin instruktør) / 2 økter pr. dag = ca 4 klasser pr. dag
Spillested: Vest-Telemark videregående skole
11:35
Vest-Telemark videregående skoleVG225 deltakere

VG2 STS. Gruppen deles i to, de trenger hvert sitt rom til workshopen!

Torsdag 2. april. 2020
Litteratur • Varighet: Tilpasses skolens ønske med 2 ulike opplegg: som dobbelttime med enkle skriveøvelser,eller heldagsopplegg med utdypende skriveverksted – fra 2 til 6 skoletimer. NB! Må være minst 45 min pause mellom hver gruppe.
Spillested: Vest-Telemark videregående skole
11:35
Vest-Telemark videregående skoleVG120 deltakere

vg1 STS