Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
 
Herre 10-årige skole
Postadresse: Bamble kommune, pb. 80, 3993 LANGESUND
Besøksadresse: Rafnesveien 3, 3965 HERRE
Telefon: 35965680
Kontaktperson:Turid Tveit, 92820533, turid.tveit@bamble.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Herre 10-årige skole
Viser 1 hendelser
Tirsdag 19. november. 2019
Kulturarv • Varighet: 1/2 skoledag pr. gruppe, maks 16 elever pr. gruppe
Spillested: Herre 10-årige skole
08:30
Herre 10-årige skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn22 deltakere

Egnet sted i skolegården eller annet område som tilhører skolen, og mulighet til å stå under tak dersom veldig dårlig vær. Skolen må selv sørge for feiing av området i etterkant.

11:40
Herre 10-årige skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn22 deltakere

Egnet sted i skolegården eller annet område som tilhører skolen, og mulighet til å stå under tak dersom veldig dårlig vær. Skolen må selv sørge for feiing av området i etterkant.