Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Produksjonsliste
Program
Den kulturelle skolesekken Telemark
Viser 65 produksjoner
Musikk • 8 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 8 - VG3
Kulturarv, Visuell kunst • 7 - 7
Scenekunst • 3 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Film, Kulturarv • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 4
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 3 år - 5 år
Litteratur • VG3 - VG3
Film • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill, Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill, Musikk, Litteratur • 9 - 10
Visuell kunst • 1 - 4
Scenekunst • 1 - 4
Scenekunst • 9 - 10
Musikk • 3 år - 5 år
Visuell kunst • 8 - 8
Scenekunst • 1 - 5
Film • VG1 - VG3
Film, Kunstarter i samspill • 1 - 10
Scenekunst • 3 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 3 - 7
Kulturarv • 7 - 7
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 8 - VG3
Kulturarv • 8 - VG3
Scenekunst • 5 - 10
Visuell kunst • 8 - 8
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 8 - VG3
Visuell kunst • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 10 - 10