Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Produksjonsliste
Program
Den kulturelle skolesekken Telemark
Viser 57 produksjoner
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 7
Litteratur • VG2 - VG3
Litteratur • VG3 - VG3
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Musikk • 3 år - 5 år
Musikk • 3 år - 5 år
Musikk • 3 år - 5 år
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • 1 - 4
Visuell kunst • VG2 - VG3
Visuell kunst • VG2 - VG3
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 8 - 9
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 8 - 10
Musikk, Litteratur • VG1 - VG3
Musikk, Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • 8 - 10
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 7 - 7
Musikk • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk • 3 år - 5 år
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur • 5 - 7