Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Do Not Feed the Trolls V17
Produksjonsliste
Program

Do Not Feed the Trolls V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Do Not Feed the Trolls med The Krumple Theatre Company er ei teaterforestilling som tar for seg råskapen, skadefryden og den håpløse idiotien hos moderne internettroll. Inspirert av dagsaktuelle og virkelige hendelser iscenesetter the Krumple trollinga som skjer på nett, og lar publikum være vitne til noe som ellers skjer i det skjulte. Ved å balansere mellom det humoristiske og det ubehagelege konfronterer kompaniet publikum med spørsmålet: er jeg selv en del av dette fenomenet?

Do Not Feed the Trolls fortel historia om Lisa Holloway, ei alminneleg jente som vågar seg ut på internett. Isolert og lei oppdagar den 14 år gamle Lisa ein merkeleg boks som tek ho inn i den digitale røyndomen av sosiale media. Ho vert raskt ein tilfeldig kjendis i denne verda, men samstundes blir ho gradvis terrorisert av ein hærskare av idiotiske, parykk-kledde troll. Trolla verkar fast bestemt på å øydelegge sjølvtilliten hennar, ryktet hennar og truar heile Lisa sin eksistens ...

I teaterstykket, forkledd som ein enkel bokturne, tek the Krumple publikum med på ei marerittaktig reise inn i ei verd av internetttrolling. Inspirert av sanne historier om trakassering på nett, nordiske troll, og med kompaniet sin heilt spesielle stil gir forestillinga publikum ein følelsen av både ubehag og sadistisk glede.

The Krumple ønskjer å fokusere på korleis kommunikasjonen mellom menneske vert endra drastisk når ein har ei anonym maske å gøyme seg bak. Kven er desse trolla og kva er det som driv dei? Utan å moralisere sett forestillinga publikum inn i rolla både som offer og som troll.

Utan å vere moraliserande vil kompaniet sette publikum inn i rolla både som offer og som troll. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Idé/opplegg: The Krumple Theatre Company

Om kunstner / utøver / gruppe

The Krumple Theatre Company:

Jon Levin
Oda K. Nyfløtt
Vincent Vernerie
Jo Even Bjørke

Multimedia og vedlegg

Bilder

Trollskog
Foto: The Krumple Theatre Company
Do Not Feed the Trolls
Foto: The Krumple Theatre Company
Scenekunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Jo Even Bjørke, mob.93247111 / joeven@thekrumple.com
Programlengde
60
Maks publikumsantall
500
Arena / rom
Rom med mål 7m x 8m x 5m
Oppriggingstid
180 min.
Nedriggingstid
90 min.
Merknad
Minstemål: 6m (bredde) x 6m (dybde) 5m (høyde)

Optimalt areal: 7m x 8m x 5m (breidde x lengde x høgde)

Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark