Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Å skapa ei historie V17
Produksjonsliste
Program

Å skapa ei historie V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Korleis skapa ei historie? Frå ide til ferdig bok. Korleis laga handling og karakterar og byggje det opp til ei historie? Korleis skapa spenning og halde på den? Magnhild Bruheim tek utgangspunkt i eigne bøker, som ho også vil lesa frå.


Magnhild Bruheim arbeider med ein spenningsserie for ungar
i aldersgruppa 10-13 år. Første boka,Motorsykkelmysteriet, kom august i 2014, neste kom våren 2015, og den
tredje skal etter planen koma våren 2016.
 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Idé/opplegg: Magnhild Bruheim

Om kunstner / utøver / gruppe


Forfattar, har skrive fem ungdomsbøker og har turnert i ungdomsskolar i fleire fylke med dei. Nå aktuell med spenningsserie for ungar 9-13 år. Har også skrive fleire vaksenromanar.

Heimeside Magnhild Bruheim


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Magnhild Bruheim
Foto: Samlaget
Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Billy Lätt, mobil: 90171251/ epost: billy.latt@t-fk.no
Kontaktperson utøver
Magnhild Bruheim, mbruhei@online.no, 92657626
Programlengde
45 - 60 minutter. Opplegget tar utgangspunkt i en skoletime (45 min). Dersom en skole har tid tilgjengelig og ønske om det, så kan opplegget utvides til 60 min pr. gruppe. Dette avklares direkte med Magnhild Bruheim.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Medvirkende
  • Magnhild Bruheim (Forfattar)