Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Mullah Sigurd V17
Produksjonsliste
Program

Mullah Sigurd V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lærerveiledning

Det er ikke uvanlig å anvende argumentet "Nordmenn har selv vært innvandrere i Amerika" når man diskuterer innvandringsspørsmål. Er det sammenlignbart? Er det ikke bare en floskel? Blir det ikke for enkelt når vi opplever enorme kulturforskjeller i vårt møte med imamer, arrangerte søskenbarnsekteskap og krav om respekt for egen kultur og plass til sin religionsutøvelse?

Turnékompaniet består av fire søsken. Denne forestillingen er bygget på fortellingene om deres egen oldefar, Sigurd Folkestad, utvandrerpresten som reiste fem kirker i Wisconsin, prekte på sitt morsmål i alle sammen og lot sin nesteldste datter gifte seg med fetteren sin hjemme i Norge.

Søsknene ser på disse historiene slik de har fått dem overlevert og hvordan det er å møte dagens virkelighet med disse historiene som en viktig del av sin selvoppfattelse.

Sigurd Folkestad, (1877-1963) norsk-amerikansk prest og forfatter. Virket som prest i Wisconsin i en årrekke, fungerte 1920–25 som generalsekretær i Nordmanns-Forbundet, Oslo; 1925–47 var han prest i Østre Aker. Folkestad gav ut tre diktsamlinger i USA, På kongevei (1911), Flytfugl (1916) og Fra utflytter-kampen (1919).

Mullah (arab., herre), fellesbetegnelse på rettslærde i sjia-islam og i asiatisk sunni-islam. Mulla er en muslimsk prest som kun har studert Koranen og Hadith og er regnet som en lærd når det gjelder koranen. (klipt fra Wikipedia)

Under "Ressurser" (lenger ned på siden) ligger et dokument med diktet "Norsk - Amerikansk nationalsang". Om det er tid kan man se litt på dette diktet og drøfte hva slags holdning det utrykker i forhold til dagens debatt om integrering. (Deler av diktet blir brukt i forestillingen)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark

Om kunstner / utøver / gruppe

Turnékompaniet består av søsknene Anders, Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund. De har turnert skoler land og strand i over 20 år med sine forestillinger for barn og unge. I tillegg driver de Hamar Teater.

For mer info se:

http://www.turnekompaniet.no/hamarteater/


Medvirkende

 • Anders Kippersund (Skuespiller)
 • Inga-Live Kippersund (Skuespiller og kostymer), ingalive@kippersund.no, 91520519
 • Peter Kippersund (Skuespiller)
 • Jonas Kippersund (Skuespiller)
 • Eivind Strømstad (Komponist og musiker)
 • Philipp Stengele (Regi og dramaturgi)
 • Jonas Jeremiassen Tomter (Foto, web og plakat)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Mullah Sigurd
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter
Mullah Sigurd
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter
Mullah Sigurd
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter
Scenekunst
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Mullah Sigurd V17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Billy Lätt, mobil: 90171251/ epost: billy.latt@t-fk.no
Kontaktperson utøver
Inga-Live Kippersund, ingalive@kippersund.no, 91520519
Programlengde
50
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Gymsal. Dette er en "allé-forestilling". Stoler på hver side og spilleplass imellom
Oppriggingstid
90 min.
Nedriggingstid
30 min.
Litteratur
Om man vil gå mer inn på den norske utvandringen til Amerika i denne forbindelsen anbefales følgende link til Wikipedia:https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA
Strøm
2 x 10 amp
Merknad om publikumsplassering
Scenerommet er organisert i en alléscene; spilles altså midt i rommet. Spilleplassen kan både krympes og utvides. Det optimale er en spilleplass på 10 x 5 meter med elevene sittende på to rader stoler på hver side. For å spille for 150 elever bør spilleplassen være 13 meter lang og det bør benyttes gymbenker i en tredje rekke forrerst. Man kan også med paller bygge opp for en stolrekke bakerst.
Scenebredde i meter
4-6
Scenehøyde i meter
3
Scenedybde i meter
12-20
Merknad
Produksjonen har 5 personer på veien. Alle lærere som skal ha dette besøket i sin klasse, må få et eksemplar av denne lærerveiledningen i god tid før besøket.Lykke til med forestillingen!
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Medvirkende
 • Anders Kippersund (Skuespiller)
 • Inga-Live Kippersund (Skuespiller og kostymer)
 • Peter Kippersund (Skuespiller)
 • Jonas Kippersund (Skuespiller)
 • Eivind Strømstad (Komponist og musiker)
 • Philipp Stengele (Regi og dramaturgi)
 • Jonas Jeremiassen Tomter (Foto, web og plakat)