Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Broer V17
Produksjonsliste
Program

Broer V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Broer forteller historier om menneskers hverdagsliv, kunnskap, verdier og visjoner. Broene hjelper oss å nå hverandre og gjør det mulig å krysse elver, sjøer, dype dalsøkk og trafikkerte områder. De broene som bygges som en del av veinettet vårt i dag er teknisk avanserte og er ofte en kombinasjon av flere forskjellige materialer og bæresystemer. Likevel ser vi likheter i konstruksjonsprinsippene mellom nåtidens og fortidens broer.

Nasjonalmuseet ønsker å gi elever fra 1-7. trinn en opplevelse av temaet arkitektur gjennom en presentasjon av broen som bærende konstruksjon og som en del av våre bygde omgivelser.

Utstillingen tar for seg tre grunnleggende strukturer som er mye brukt i broens bæresystem; nemlig bjelken, buen og trekanten. Det handler om hvorfor broer holder seg oppe.

Lærerveiledning

Formidling: vi ønsker at elevene gjennom lek og praktisk oppgaveløsning i utstillingen får økt interesse og forståelse for broer og andre bygde konstruksjoner i sitt lokalmiljø.

Utstillingen består av tre frittstående bromodeller utformet som byggesett.
Elevene monterer/bygger broene som de etterpå bruker når de krysser ”elven”.

Formidlingen starter med at elevene ved hjelp egen kropp, gjør noen strekk- og trykkøvelser og avsluttes med en konkurranse der elevene gjenkjenner og klassifiserer konstruksjonen av broer projisert på et lerret

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark

Om kunstner / utøver / gruppe

Prosjektgruppe: Ragna Jacobsen (Prosjektleder/utstillingsdesign), Eli Solsrud (Kurator formidling), Nicholas Hellsegg (Utstillingsteknikk/AV).


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Broer
Ypsilonbrua, Drammen. Arne Engen arkitekter
Svinesundbrua / Lund-Slaato arkitekter
Foto: Santina Crolla
Broer
Broer
Broer
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: Broer V17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Hermansen, 35917972/ 41694893
Epost: anne.hermansen(a)t-fk.no
 
Kontaktperson utøver
Tor Andreas Petterson, torapetterson@gmail.com, 48 40 56 02
Programlengde
45 minutter
Arena / rom
Gymsal eller stort klasserom tomt for pulter
Antall transportkolli
Minste: (58 x 38 x 28) cm. Største: (208 x 69 x 31)cm . Kubikk: 2,9
Bærehjelp
1 voksen person + 7.klasse-elever. Mange kasser, noen av disse er tunge.
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Medvirkende
  • Stine Gonsholt (Kunstformidler)
  • Gábor Magyari (Kunstformidler)
  • Tor Andreas Petterson (Kunstformidler)