Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Verds-skrifta (VGS) V20
Produksjonsliste
Program

Verds-skrifta (VGS) V20

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Produksjonen tar utgangspunkt i det greske ordet for tegning og skrift, grafein. Dette er et ord som knytter svært ulike seksjoner av virkeligheten sammen, gjennom sin rolle i sammensatte ord som f.eks. fotografi. Ordet spenner mellom vitenskapelige nedtegnelser, som kosmografi til mer subjektive menneskelige uttrykksformer som f. eks. kalligrafi. Essensen av ordet ser ut til å peke på skrift av ulike slag. Så kan en forestille seg den store Grafien som verdens skrift, virkelighetens-skrift. Universets skriftlige uttrykk.

Denne produksjonen er et mobilt laboratorium som elevene selv vil kunne eksperimentere med, i samarbeid eller under oppsyn med formidler.

Utstillingen vi bestå av ulike analoge skulpturer, som alle kan tegne utifra ulike parametere.

Polygrafi - en løgn-tegner hvor eleven vil bli koblet til et apparat som registrerer puls og forandring i puls, altså lage en personlig, kroppslig avtegning. Her vil elevene bli oppfordret til å lyve for å se om det gir utslag.

Elevene vil kunne utforske og prøve en pendeltegnemaskin som tegner ulike mønstre ettersom hvordan man stiller den inn.

En kymografi - bølgetegning vil bli satt i et kar og tegne ned bølgefrekvenser, avhengig av bølgelengden som blir produsert. Om det er vann i nærheten av skolen så kan det brukes.

Anemografi - vindtegning - her vil utstyret tas ut for at vinden skal lage sine tegn.

Seismografi - jordvibrasjonstegning - her vil elevene lage vibrasjoner og maskinen vil avtegne disse.

Elevene vil være sterkt deltagende i utstillingen, ved utforsking og utprøving av de analoge apparatene.

Til sammen vil alle avtegningene fra formidlingen bindes sammen og bli en bok som klassen kan beholde. Disse vil hver på sin måte utstråle et eget grafisk uttrykk eller kommunisere en egen sannhet fra verdens prosesser, en slags antologi.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Produsent: Telemark kunstsenter
  • Idé/opplegg: Ånond Versto

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Anemograf
Foto: Ånond Versto
Polygrafisk laboratorium
Foto: Ånond Versto
Polygraph
Foto: Ånond Versto
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Marius Strandgård Baun, DKS Telemark
920 12 492 / marius.baun@t-fk.no
Kontaktperson utøver
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Vanlig klasserom eller annet rom med nok gulvplass. Kan også benytte utearealet på skolen hvis været tillater det. Det er en fordel om utstillingen kan stå i samme klasserom i de tilfellene der utstillingen vises flere dager på samme skole.
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Produsent:
Telemark kunstsenter
Medvirkende
  • Ånond Versto (Kunstformidler)