Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Scriptorium H19/V20
Produksjonsliste
Program

Scriptorium H19/V20

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Toner av gregoriansk sang , blafrende levende lys, lyden av fjærpennen som glir over pergamentet….. Hvem er denne personen i munkekappe? Vi møter en kalligraf som skriver på et stort manuskript.

Scriptorium tar elevene tilbake til middelalderen og arbeidet i et kloster med å skrive et middelaldermanuskript. Elevene vil få prøve seg på alle de ulike jobbene som  til sammen utgjorde et ferdig manuskript: rubrikatoren som laget overskriftene og farget de store bokstavene, kopisten som skrev selve hovedteksten , miniatyrmaleren som knuste fargepigmenter og dekorerte sidene, og gullpålegging til slutt. Elevene får utdelt egne skriveark(tre ulike nivåer) der de vil skrive med gotiske textura-bokstaver, de vil få dekorere sin egen forbokstav og legge på ekte bladgull.

Mål:
•    Få kjennskap til hva det vil si å lage et manuskript når det gjelder arbeidsmengde, tidsbruk og materialer.
•    Få forståelse for at en manuskriptside var en skatt i middelalderen, og at en håndskreven bok var svært verdifull som ikke var noe alle eide.

Kompetansemål:
NORSK: etter 7.trinn:
•    Forstå , tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.
•    Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy.
KRLE etter 7.trinn:
•    …..reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur.
•    Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen.
SAMFUNNSFAG: etter 7.trinn
•    Plasssere ei handlingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart.(Utforskaren)
•    Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida  og gjere nærare greie for it sentralt tema i denne perioden (Historie)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Produsent: Borghild Telnes /Else Ljungstrøm i samarbeid med DKS Telemark 
  • I samarbeid med: Anne Hermansen/ DKS Telemark
  • Idé/opplegg: Borghild Telnes/ Else Ljungstrøm

Om kunstner / utøver / gruppe

Borghild Telnes er kalligraf med utdanning frå England og har drive eige verkstad sidan 1998. Ho har halde ei rekke kurs og workshops i Noreg og utlandet både for barn og voksne.

www.firingan.com


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Scriptorium
Foto: Borghild Telnes
Scriptorium
Foto: Borghild Telnes
Skilt
Foto: Borghild Telnes
Skilt detalj
Foto: Borghild Telnes
Elevene samlet i scriptorium
Foto: Dks Telemark
Skrift med gåsefjær.jpg
Foto: Dks Telemark
Utstyr til å lage maling
Foto: Dks Telemark
fargeblanding
Foto: Dks Telemark
bladgull forberedelse.jpg
forberedelse bladgull
Foto: Dks Telemark
bladgull
Kulturarv
Trinn: 7 - 7
Turnéplan: Scriptorium H19
Turnéplan: Scriptorium V20
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Hermansen, DKS Telemark
41694893  /  anne.hermansen@t-fk.no
Kontaktperson utøver
Borghild Telnes, firingan@hotmail.com, 48030097
Programlengde
2 klokketimer (120 minutter)
Maks publikumsantall
16
Arena / rom
Formingsrom, bibliotek, klasserom eller lingnende
Er workshop
Ja
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Det er veldig viktig at det er en vask inne på rommet som skal brukes. Vasken brukes underveis i opplegget. Og så er det en stor fordel om rommet som brukes ligger litt for seg selv ift. der hvor elevene ferdes mye. Elevene skal tas med tilbake til middelalderen og ha ro til å skrive. Før opplegget starter så møter elevene en munk utenfor Scriptoriumet. Avtal hvilket rom som skal brukes direkte med utøverne før de kommer.
Merknad for spillested
En stor fordel om klassens lærer kan følge opplegget, særlig dersom det er utfordringer i gruppen.
Merknad
Referansenummer som busselskap må bruke når faktura skal sendes til Telemark fylkeskommune: 600419XX. (NB! Gjelder KUN denne forestillingen, alle turnéer har hvert sitt unike referansenummer).
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Produsent:
Borghild Telnes /Else Ljungstrøm i samarbeid med DKS Telemark 
Medvirkende
  • Borghild Telnes (Kalligraf)
  • Else Ljungstrøm (Formidler)