Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Kontaktperson:
ALO - alltid V18
Produksjonsliste
Program

ALO - alltid V18

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I konserten Alo blir vi kjent med de tre barndomsvennene Marit, Kari og Klemet. De forteller om oppvekst og om å være venner, og om å vokse opp i den samiske kulturen. Historiene kommer fram gjennom joik og musikk, i både tradisjonsrik samisk og moderne form og lyddrakt. ”Alo” er et samisk ord og kan oversettes med ”alltid”. Slik det er for alltid vi ønsker at vennskapene fra barndommen skal vare.

Lærerveiledning

Bruk konserten i samfunnsfagsundervisningen!

Kompetansemål 1.-4. trinn, samfunnsfag:«fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida»

Kompetansemål 5. - 7. trinn, historie:«gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane. »

Lærere kan finne ulike medieklipp/innslag om samisk kultur og tradisjoner under

https://tv.nrk.no/serie/samer-i-nord

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
 • Kunstnere/grupper: ALO
 • Produsent: Morten Brenne, Kulturtanken
 • Idé/opplegg: Artistene i samarbeid med produsent Morten Brenne, Kulturtanken

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • ALO
 • Marit Hætta Øverli (joik), , 48000812
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)
 • Espen Høgmo (Trommer)

Multimedia og vedlegg

Bilder

ALO-Alltid.jpg
Foto: Rikskonsertene
Musikk / World Music, tradisjonell
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: ALO - alltid V18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Frøydis Aslesen, tlf 98620594 epost: froydis.aslesen@t-fk.no
Kontaktperson utøver
Marit Hætta Øverli, , 48000812
Programlengde
40 min
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Produsent:
Morten Brenne, Kulturtanken
Medvirkende
 • Marit Hætta Øverli (joik)
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)
 • Espen Høgmo (Trommer)