Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Kontaktperson:
The Big Draw H17
Produksjonsliste
Program

The Big Draw H17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I oktober måned hvert år foregår den verdensomspennende tegnefestivalen The Big Draw, hvor alle fylker oppfordres til å delta. Grunnidéen er at engasjerte tegnekunstnere bringer inn nye tegneverktøy, formater, situasjoner, metoder og tilnærminger til det å tegne.

DKS Telemark vil i løpet av oktober 2017 samarbeide med Fyresdal og Nissedal kommuner om deltagelse i The Big Draw gjennom tegneverksteder på mellomtrinnet.

Vi har engasjert kunstnerne Per Ragngar Møkleby og Stine Gonsholt til å gjennomføre tegneverksteder med elevene gjennom et heldagsopplegg.

Skolene må ha 3 (2)  rom til disposisjon for gjennomføringen av THE BIG DRAW:

PER RAGNAR MØKLEBY - 4 ruter!

Gjennom dette opplegget vil elevene inviteres til en visuell lek - en lek med idéer  og med formater. Her skal det tenkes utenfor boksen - med ruter!

 • Presentasjon og eksempler fra kunstners arbeid med fire ruter. 
 • Snakke om hva som skjer, bruk av rutene, komposisjon
 • Per Ragnar tegner foran elevene, snakker med dem og lar dem foreslå løsninger.
 • Elevene tegner selv på ark med ferdigtegnede ruter på. Kunstner hjelper til.
 • Avslutning hvor elevene velger ut bilder til presentasjon/utstilling.

Det er veldig  fint om alle  elever velger ut ett bilde fra hvert opplegg/ett fra hele dagen til en utstilling på skolen.

STINE GONSHOLT - Strek, - hurtig, stort og vilt!

Oppgave 1
4 min. pr. tegning/ 8 min i alt.

 • Elevene får utdelt to motiver(fotoprint A3) som de taper opp på et vindu, slik at motivet kan sees bedre. Deretter tapes et A3 ark over dette.
 • Elevene skal ha en blyant i hver hånd, en hånd vil naturlig tegne mer rotete og upresis, men det er bare fnt, for de skal ikke tegne en nøyaktig kopi av fotoet. Det viktige er å bruker mange streker og tegner hurtig og vilt, først lyse streker, så mørke. Om man tegner litt feil er det ingen krise. Når man starter å tegne skal man begynne i sentrum av motivet, og tegne kantene til sist.

Oppgave 2
2 min. pr. tegning/ 4 min i alt.

 • Oppgaven forberedes som i oppgave 1, men nå skal elevene tegne med den hånden de pleier å tegne med, og oppgaven skal løses på halve tiden. De må dermed velge hva de vil tegne.
 • Det er fnt å tenke at man tegner et stilas/skisse slik at om det var mer tid kunne de lett ha tegnet den ferdig.
 • Tegne den samme kopi en gang til, men nå skal printet snues på hodet. Tape over et nytt A3 ark. Noen ganger er det enklere å tegne uten å se hva det forestiller.

Oppgave 3
6 min. pr. tegning/ 12 min. i alt.

 • Elevene skal tegne med utgangspunkt i samme bilde. Hver elev får utdelt et område av bilde som de skal fokusere på (altså Hans tegner hode, Lise tegner bein osv), på a3 ark. Arkene settes sammen som en tegne collage.

Lærerveiledning

The Big Draw har i løpet av 16 år vokst fra å være et lite arrangement innen «The Campaign for Drawing» til å bli verdens største tegnefestival. Arrangementet er i sitt vesen inkluderende, lokalt styrt og framfor alt preget av en sterk delekultur.

I Norge står tegning sterkt som kunstform, men i skolesystemet taper tegning og tegneundervisningen terreng. Behovet er derfor stort for å løfte fram tegning som et vesentlig, uttrykksfullt og meningsfylt medium; alt fra den nitide studien til den ekspressive, fysiske utfoldelsen, fra idéskissen til tegneserie og satire. Tegning er kommunikasjonsmiddel og del av en ytringskultur. ”A mark with a meaning” – er det enkle svaret vi får når vi spør initiativtakeren til The Big Draw i England om hva de legger i begrepet tegning. For en billedkunstner som uttrykker seg gjennom tegnemediet vil dette være en presis definisjon. Men definisjonen åpner også opp for at tegning er en handling som alle kan utføre. Til grunn for The Big Draw ligger ideen om at disse to tilnærmingene kan møtes.

Kunstnerisk/kulturell/faglig målsetting

Den overordnede målsettingen er å løfte fram tegning som uttrykksmiddel: Tegning som verktøy for tanke, kreativitet, for sosialt og kulturelt engasjement og som redskap for personlige ytringer. 

Den kunstneriske målsettingen er å legge til rette for å bringe handlingen «tegning» ut i et sosialt rom der kunstner og publikum møtes.

Den kulturelle og faglige målsettingen er å skape åpne arenaer for tegneutfoldelse, med lav terskel for å delta, men uten å gi slipp på kunstnerisk kvalitet. The Big Draw vil bidra til å styrke tegning som kreativt verktøy for observasjon, tanke og handling; både innen formell og uformell utdanning, på kreativt og kulturelt felt, på tvers av kunst og vitenskap.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
 • Kunstnere/grupper: Per Ragnar Møkleby & Stine Gonsholt
 • Idé/opplegg: Kunstnerne i samarbeid med DKS Telemark, Telemark Kunstsenter. 


Om kunstner / utøver / gruppe

Per Ragnar Møklebyhttp://www.mokleby.no/

Stine Gonsholthttp://www.gonsholt.com/


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

BD_blackandwhite_big_NORGE alternativ.jpg
Per Ragnar
Foto: Per Ragnar Møkleby
Stine
Foto: Stine Gonsholt
Fire ruter_Kanarifuglen
Foto: Per Ragnar Møkleby
Stine Gonsholt.jpg
Visuell kunst
Trinn: 5 - 7
Turnéplan: The Big Draw H17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Hermansen, DKS program
Epost: anne.hermansen@t-fk.no / mobil: 416 94 893Marius S. Baun, Produsent Telemark Kunstsenter
Epost: marius@telemarkkunstsenter.no / mobil: 920 12 429
Kontaktperson utøver
Per Ragnar Møkleby, post@mokleby.no, 952 42 236
Programlengde
2 x 90 min pr. gruppe. 2 økter pr. dag. 2 formidlere tar hver sin gruppe og bytter midt på dagen.
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Klasserom, grupperom
Bærehjelp
Hyggelig å bli møtt, få litt hjelp og bli henvist til klasserom.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
The Big Draw er 2 kunstformidlere på turné sammen.
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Medvirkende
 • Stine Gonsholt (Kunstner)
 • Per Ragnar Møkleby (Kunstner)