Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fk, Pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: 35 91 79 70 • Nettsted: www.dkstelemark.no
Günter Winkelmann & Elementene / Telemark kunstsen...
Produksjonsliste
Program

Günter Winkelmann & Elementene / Telemark kunstsenter V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Christiane Lieungh, Leander Schonweger, Hilde Franzen og Margrethe Kolstad Brekke har sammen opprettet kunstnergruppen Elementene. Kunstgruppen jobber med de fire stofflige bestanddelene; ild, jord, luft og vann.

I utstillingen vil hver kunstner spisse seg inn mot ett av elementene og verkene blir unikt produsert for denne utstillingen. Måten de jobber frem verkene på er veldig ulike, men alle jobber romlig med skulptur/installasjon. Det som kjennetegner dem, er et ønske om å komme nærmere det naturlige. De mener menneskene har mistet sin bevisste tilstedeværelse i sine liv.

Elementene omfavner jo oss hele tiden, altså det ytre, våre omgivelser, det som er utenfor mennesket. Dette står i kontrast til Günter Winkelmann, som med sitt ekspressive uttrykk, fokuserer på det indre.

Dette er en retrospektiv utstilling som vil fokusere på  tegninger. Winkelmann var kjent for sin spesielle og sterke strek, og tegningene har ofte en klar og tydelig melding/ytring.

Günter Winkelmann døde i en alder av 74 år, og han tegnet hele livet. På slutten av livet ble han spurt om hva han ville gjort annerledes og svaret han ga var: Tegnet mer!

Elevene vil få omvisning i utstillingene og delta i en workshop i etterkant. Workshopen vil ta utgangspunkt i Winkelmann sin utstilling, så her blir det blekk og papir!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Günter Winkelmann, Christiane Lieungh, Leander Schonweger, Hilde Franzen og Margrethe Kolstad Brekke

Multimedia og vedlegg

Bilder

eldretegninger.jpg
Foto: Foto: Verena Winkelmann
tegninger_gunter_1.jpg
Foto: Foto: Verena Winkelmann
tegninger_gunter_3.jpg
Foto: Foto: Verena Winkelmann
Ensjuendedel.jpg
Foto: Christiane Lieungh
Visuell kunst
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
For spørsmål om opplegget, lokalet, gjennomføring osv., kontakt formidlingsansvarlig ved Telemark kunstsenter; Marius Baun.
Tlf: 35 51 98 53  / 92 01 24 92
marius@telemarkkunstsenter.no
Programlengde
2 x 45 minutter
Arena / rom
Telemark kunstsenter
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark