Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Kontaktperson:
Verdensarven - besøk på Rjukan V17
Produksjonsliste
Program

Verdensarven - besøk på Rjukan V17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Besøket på Rjukan og formidling av historiene vil foregå på Industriarbeidermuseet ( NIA ) på Vemork, på Mæl og på Krossobanen. Andre lokasjoner kan avtales.

Verdensarvstatus, som ble en realitet 5.juli 2015, bygger på fire komponenter knyttet til perioden 1905-1945:

•    Kraftproduksjonen. Dette omfatter dammer, tuneller, kraftlinjer og kraftstasjoner fra Møsvatn til Notodden, der vannkraft ble til elektrisk kraft.
•    Fabrikkområdene. Dette omfatter Hydroparkene på Rjukan og Notodden med sin bygningsmasse, og maskinelt utstyr som lysbueovner og elektrolysører. Fabrikkanleggene sørget for produksjon av kunstgjødsel og en del biprodukter. 
•    Transportåren. Dette omfatter Rjukanbanen, Tinnsjøfergene, Tinnosbanen og utskipningspunkter for industriproduktet kunstgjødsel, som ble fraktet med tog og båt ut i verden. 
•    Industrisamfunnet. Dette omfatter bydeler på Notodden, og Rjukan som såkalt “company town” – en hel by bygd av Norsk Hydro. Det gjelder boliger, institusjoner, næringsbygg, veier, parker osv. som var nødvendige for at industriaksen Rjukan-Notodden fungerte som samfunn.

Norsk Hydros anlegg for kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan i begynnelsen av 1900-tallet var norsk industri i verdensklasse. Den var basert på en norsk oppfinnelse, på norsk vannkraft og utenlandsk kapital. Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan fremstår som det best bevarte eksempelet i Norge på den andre industrielle revolusjon, hvor en brukte elektrisk kraft for industriproduksjon. Dette bidro til å forandre Norge og til å skape et moderne velferdssamfunn.

Lærerveiledning

Program for turen

Program og innhold for besøket på Rjukan avtales mellom  kontaktlærer på skolen og formidlingsansvsarlig Gunhild Lurås tlf.350 99008 ved NIA på Rjukan.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • I samarbeid med: Norsk industriarbeidermuseum på Vemork, Rjukan
  • Idé/opplegg: NIA v/ Gunhild Lurås og DKS i VGS i Telemark

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rjukanfossen
Foto: Rjukan
Vemork_NIA.jpg
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Thorild L. Osdalen, mob.99620972
Programlengde
1 dag
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Buss til Rjukan t/r
Merknad
Program og innhold for dagen avtales mellom kontaktlærer og formidler hos NIA.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark